close

Yönetim Organizasyon

BlogYönetim Organizasyon

Reklam Ajansı Görev Tanımı

drink-864958_1920

Reklam Ajansı Görev Tanımı

 Reklam Ajansı aşağıdaki çalışmaları ve işleri yapar:

  1. Kurum’un işlerini, işleyişini, ürün ve hizmetleri ile bunların mevcut ve muhtemel hedef kitlesini izler, ayrıntılı bilgi edinir, analiz eder.
  2. Kurum’un tanıtım ihtiyacını saptar. Buna uygun iletişim stratejisi ve planını hazırlar.
  3. Strateji doğrultusunda yaratıcı çalışmaları yapar. Bu çalışmalar Kurum’un ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda aşağıdakileri kapsar:
read more
BlogYönetim Organizasyon

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve Birimleri İş Tanımları

drink-864958_1920

D15 Kurumsal İletişim

  1. Kurumun stratejik planı doğrultusunda iletişim stratejisini ve iş planını hazırlamak ve bu iş planını sürekli geliştirerek hayata geçirmek
  2. İletişim stratejisine uygun projeler geliştirilmesine öncülük etmek; geliştirilen dışa dönük tüm projelerin bu stratejiye uygunluğunu kontrol etmek
  3. Kurumun yüzünü yansıtan ve temsil eden dışa dönük her türlü çalışmada kurumsal kimliğe uygunluk konusunda onay sorumluluğunu üstlenmek
  4. Kriz yönetimi konusunda gerekli önlemleri almak ve alt yapıyı hazırlamak
  5. Kurumun temsil ve ağırlama kodlarını geliştirmek; uygunluğunu takip etmek
  6. İlgili konularda hizmet alınan üçüncü partileri seçmek ve ilişkileri yürütmek

    

read more