close

Blog

BlogDigital Medya

İnternette Doğru Reklam Mecrasını Tercih Etmek

student-849828_1920

Firmalar reklam verirken dijital platformları çok iyi analiz etmeli. Dijital reklamcılığın ayırt edici en önemli özelliği interaktivitedir. Tüketicinin pasif konumdan aktif konuma geçişinde dijital reklamcılık bir devrim niteliğindedir. Tüketici sadece tüketen konumundan çıkmış, içerik üreten, reklamın üretim sürecine dahil olan, yorum yapan konumuna yükseldikçe ve bu yeni konumundan hoşlanmaya da başladıkça, markalar da reklam stratejilerini bu yönde geliştirmeye, tüketicileriyle çok daha yakın ilişkiler kurma çabası içine girmişlerdir. Böylelikle dijital reklamcılığın yükselişi her geçen gün artmaktadır ve artmaya devam edecek gibi görünmektedir.

read more
BlogYönetim Organizasyon

Reklam Ajansı Görev Tanımı

drink-864958_1920

Reklam Ajansı Görev Tanımı

 Reklam Ajansı aşağıdaki çalışmaları ve işleri yapar:

  1. Kurum’un işlerini, işleyişini, ürün ve hizmetleri ile bunların mevcut ve muhtemel hedef kitlesini izler, ayrıntılı bilgi edinir, analiz eder.
  2. Kurum’un tanıtım ihtiyacını saptar. Buna uygun iletişim stratejisi ve planını hazırlar.
  3. Strateji doğrultusunda yaratıcı çalışmaları yapar. Bu çalışmalar Kurum’un ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda aşağıdakileri kapsar:
read more
BlogYönetim Organizasyon

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve Birimleri İş Tanımları

drink-864958_1920

D15 Kurumsal İletişim

  1. Kurumun stratejik planı doğrultusunda iletişim stratejisini ve iş planını hazırlamak ve bu iş planını sürekli geliştirerek hayata geçirmek
  2. İletişim stratejisine uygun projeler geliştirilmesine öncülük etmek; geliştirilen dışa dönük tüm projelerin bu stratejiye uygunluğunu kontrol etmek
  3. Kurumun yüzünü yansıtan ve temsil eden dışa dönük her türlü çalışmada kurumsal kimliğe uygunluk konusunda onay sorumluluğunu üstlenmek
  4. Kriz yönetimi konusunda gerekli önlemleri almak ve alt yapıyı hazırlamak
  5. Kurumun temsil ve ağırlama kodlarını geliştirmek; uygunluğunu takip etmek
  6. İlgili konularda hizmet alınan üçüncü partileri seçmek ve ilişkileri yürütmek

    

read more