close
BlogYönetim Organizasyon

Reklam Ajansı Görev Tanımı

Reklam Ajansı Görev Tanımı

 Reklam Ajansı aşağıdaki çalışmaları ve işleri yapar:

 1. Kurum’un işlerini, işleyişini, ürün ve hizmetleri ile bunların mevcut ve muhtemel hedef kitlesini izler, ayrıntılı bilgi edinir, analiz eder.
 2. Kurum’un tanıtım ihtiyacını saptar. Buna uygun iletişim stratejisi ve planını hazırlar.
 3. Strateji doğrultusunda yaratıcı çalışmaları yapar. Bu çalışmalar Kurum’un ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda aşağıdakileri kapsar:

 1. TV/Sinema filmi,
 2. Basın ilanı,
 3. Basılı malzeme (afiş, pankart, broşür, katalog, kitap, dergi, yıllık rapor, takvim, ajanda, çıkartma, etiket vb.)
 4. Açıkhava malzemeleri (billboard, duvar-yol panoları, stad panoları, tabela, afiş, bayrak, flama),
 5. Fuar standları ve malzemeleri,
 6. Radyo reklam malzemesi,
 7. Hediyelik eşya

 

Reklam Ajansı, bu işlerin, ajans içi yapımlarını gerçekleştirir, istendiğinde ajans dışı yapımlarını koordine eder.

 1. İstendiğinde medya stratejisi konusunda öneriler getirir.

Reklam Ajansı’nın sorumlulukları:

Reklam Ajansı, yukarıdaki görevleri gerçekleştirirken ortak amaçlar doğrultusunda Kurum ile tam bir işbirliği içinde çalışır, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı gösterir.

Reklam Ajansı Kurum’dan aldığı ve/veya Kurum adına yürütülen ve karşılığı Kurum’ca ödenen araştırmalardan elde ettiği bilgileri, Kurum’un izni olmadan hiç kimseye vermemeyi / paylaşmamayı taahhüt eder.

 

 

 

 

admin

The author admin

Leave a Response