close
BlogYönetim Organizasyon

PR (Halkla İlişkiler) Ajansı Görev Tanımı

PR Ajansı aşağıdaki çalışmaları ve işleri yapar:

  1. Kurum’un paydaşlarını belirler; hem paydaşları hem de kamuoyu ile olan ilişkisini temel alarak, olumlu bir imaja sahip olması ve bunu sürdürebilmesi için gerekli olan tanıtım politikasını saptar.
  2. Kurum’u bu doğrultuda yönlendirir.

  1. Kurum’un paydaşları ile arasında bilgi akışını sağlar ve bunu sürdürür.
  2. Bu bilgi akışını, mesajı iletecek tüm kanalları dikkate alarak organize eder; söz konusu kanallarla Kurum adına ilişki kurar ve sürdürür.
  3. Kurum sözcülerinin medya ile ilişkilerini düzenler; bu konuda bilgilendirmeler yapar; gerekiyorsa medya eğitimleri alınmasını sağlar.
  4. Kurum yetkililerinin karşılaşabileceği tüm sorular için öngörü çalışmaları yapar; gereken durumlara hazır olmak üzere soru ve cevapları hazırlar.
  5. Kurum’un karşılaşabileceği herhangi bir kriz ihtimaline karşı hazırlıklı olur. Kriz durumlarında yapılacakları önceden tanımlar.

 

admin

The author admin

Leave a Response