close
BlogYönetim Organizasyon

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve Birimleri İş Tanımları

D15 Kurumsal İletişim

 1. Kurumun stratejik planı doğrultusunda iletişim stratejisini ve iş planını hazırlamak ve bu iş planını sürekli geliştirerek hayata geçirmek
 2. İletişim stratejisine uygun projeler geliştirilmesine öncülük etmek; geliştirilen dışa dönük tüm projelerin bu stratejiye uygunluğunu kontrol etmek
 3. Kurumun yüzünü yansıtan ve temsil eden dışa dönük her türlü çalışmada kurumsal kimliğe uygunluk konusunda onay sorumluluğunu üstlenmek
 4. Kriz yönetimi konusunda gerekli önlemleri almak ve alt yapıyı hazırlamak
 5. Kurumun temsil ve ağırlama kodlarını geliştirmek; uygunluğunu takip etmek
 6. İlgili konularda hizmet alınan üçüncü partileri seçmek ve ilişkileri yürütmek

    

E4 Pazarlama

 1. ITO markasını tanımlamak; güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymak
 2. ITO’nun hedef kitlelerini analiz etmek; segmentasyonunu yapmak
 3. Marka kimliğini oluşturmak; marka iletişimini kurgulamak
 4. Ürün geliştirme birimi ile de irtibat halinde ürünler tanımlamak; yenilerini geliştirmek; paketlemek ve iletişime taşımak
 5. Kurumsal olarak ve birimler bazında tanıtım materyallerini hazırlamak ve/veya onaylamak
 6. Tüm mecralarda yer alacak her türlü ITO yayını için planlama yapmak
 7. Reklam Satış fonksiyonunu yapılandırmak; varolan ITO mecralarını geliştirmek; yenilerini oluşturmak

 

E5 Basın – Yayın

 1. İstanbul Ticaret Gazetesi’ni hem ITO’yu yansıtacak hem de ekonomi alanında başvuru kaynağı olacak biçimde zengin bir içerikle, haftalık olarak yayına hazırlamak
 2. Gazetenin reklam mecrası niteliğini geliştirmek için sektörel ve özel ekler hazırlamak
 3. Gazete arşivine sahip olmak ve kurumun hafızasını barındırmak nedeniyle dışarıya aktarılan metin ve bültenlerin son okumasına katkı vermek
 4. Yabancı dilde de yayın yapabilmek üzere kapasite geliştirmek

 

 

E6 Medya İlişkileri

 1. Kurumun farklı birimlerindeki gelişme ve yeniliklerden haber çıkarmak; kurumu temsil edecek, yansıtacak içerik üretmek
 2. Oluşan içeriği sağlıklı bir medya ilişkisi kanalıyla düzenli olarak farklı medya kanalları ile paylaşmak
 3. Aynı içeriği kurumun e-medya uygulamaları kanalıyla doğrudan kamuoyuna servis etmek
 4. Başkan’ın medya ile iletişimini kurumsal stratejiye uygun olarak; basın danışmanı ile koordineli biçimde yürütmek
 5. PR ajansı ile ilişkileri yürütmek

 

 

E7 Üye İlişkileri

 

 1. Kurumun üyeleriyle olan ilişkilerini “üye memnuniyeti” temelli olarak yürütmek
 2. “Mavi Masa” uygulamasını ‘çağrı merkezi’ ve ‘fiziki karşılama’ olarak kurmak ve yönetmek
 3. Hizmet birimlerinde de “üye memnuniyeti” temelli ve kurumsal kimliğe uygun iletişimi örgütlemek; denetlemek
 4. Mobil araç uygulamasında da aynı anlayışın hayata geçmesini sağlamak; takip etmek
 5. Üyelerin memnuniyetini ve aidiyetini artıracak projeler geliştirmek ve hayata geçirmek

 

E8 Halkla İlişkiler ve Organizasyon

 1. Kurumun ve Başkan’ın protokol ilişkilerini yürütmek
 2. Kurum bünyesindeki tüm organizasyonlara temsile dair ve görsel iletişim bağlamında destek vermek
 3. Kurumun temsil ve ağırlama kodlarına uygun olarak süreç takibi yapmak
 4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri geliştirmek ve takip etmek
 5. Vakıf ve iştiraklerle ilişkileri yürütmek
 6. D9 ile birlikte kurum içi iletişim projeleri geliştirmek ve hayata geçirmek; organizasyonlar yapmak

 

F51 Marka Yönetimi

 

 1. Kurumun oluşmuş bulunan iletişim stratejisi ve marka kimliği doğrultusunda iletişim çalışmalarını takip etmek
 2. Ürünlerin gelişim sürecini takip etmek; bu ürünleri iletişime taşıyacak hazırlıkları yapmak
 3. Reklam ajansı; medya ajansı ve gerekli diğer üçüncü partilerle ilişkiyi yürütmek
 4. Tüm birimlerin kullandığı tanıtım materyallerinin hazırlığını üstlenmek ve/veya uygunluğun onaylanmasını sağlamak

 

F52 Reklam Satış

 1. Kurumun, başta gazete olmak üzere, tüm mecralarının reklam satışını yapmak
 2. Yeni mecralar ve satışa taşınabilecek hizmetler üretmek
 3. Gazetenin abonelik süreçlerini de takip etmek

 

 

 

F53 Gazete

 

 1. İstanbul Ticaret Gazetesi’ni, haftalık olarak, kurum haberlerini de en iyi yansıtacak biçimde yayına hazırlamak
 2. Gazetenin baskı sürecini takip etmek

 

F54 Protokol İlişkileri

 1. Kurumun ve Başkan’ın protokol ilişkilerinde aksamaya meydan vermeyecek önlemleri almak; temsile uygun hazırlıkları yapmak
 2. Başkan’a kurum dışı ilişkilerinde refakat etmek; gereken yerlere önceden giderek hazırlıkları kontrol etmek
 3. Başkan’ın ve gereken durumlarda kurumun misafirlerinin karşılanmasını planlamak
 4. Başkan’ı ve kurumu temsil edecek hediyelerin alınmasını ve stoklanmasını sağlamak
 5. İstanbul ve devlet protokolünün ilgili birimleri ile iyi ilişkiler geliştirmek ve sürdürmek

 

F55 Organizasyonlar

 1. Kurum içindeki tüm organizasyonların temsile dair ve görsel iletişim uygunluğu açısından hazırlık süreçlerini takip etmek; gereken önlemleri almak

F56 Projeler

 1. Kurumsal Sosyal Sorumlukları Projeleri ile kurumun liderliğini yaptığı veya müdahil olduğu tüm projelerin organizasyon süreçlerini takip etmek ve katılmak
 2. Organizasyonları gerektiren durumlarda vakıf ve iştiraklerle ilişkiye yürütmek
 3. Geliştirilen kurum içi organizasyonların uygulanma sürecini takip etmek

 

 

G15 e-medya

 

 1. Kurum içinden üretilen içeriğin kurumun e-medya kanallarında zamanında ve kurumsal kodlara uygun olarak yayınını sağlamak; takip etmek
 2. İlgili mecralarda oluşabilecek olası krizlere karşı önlem almak; altyapı oluşturmak

 

G16 Mavi Masa

 1. “Çağrı Merkezi” uygulamasını üyelerin memnuniyetini maksimize edecek; sorunlarını en kısa şekilde yanıtlayacak veya doğru birime yönlendirerek çözecek biçimde yürütmek
 2. Kuruma gelerek hizmet almayı tercih eden üyeler için karşılama yapmak; en kolay ve hızlı şekilde, memnun ayrılmalarını sağlamak

G17 Prodüksiyon

 1. Kurumun tüm organizasyonlarının haber ve arşiv için fotoğraflanmasını sağlamak
 2. Kurumun tüm organizasyonlarının arşiv ve gereken durumlarda internet mecrasında paylaşılabilmesi için video çekim ve montajlarını yapmak

 

admin

The author admin

Leave a Response